Pokojové rostliny

Jak se změnit z negativní energie na pozitivní s pomocí Vastu

Vastu Shastra pomáhá mnoha lidem zvýšit pozitivní energii v jejich domě nebo místě, kde tráví většinu svého času. Má moc vnést do života člověka různé pozitivní aspekty tím, že vytvoří prostředí, které dokáže přeměnit negativní energii na pozitivní. To nemusí vyžadovat mnoho úsilí, protože to může zahrnovat změnu určitých objektů nebo vnuknutí několika procedur. Zde jsou některé ze způsobů, které mohou pomoci při změně takové negativní energie na pozitivní.

Změna uspořádání:

Pro změnu toku energie v prostoru může být užitečné přeuspořádat několik objektů nebo překážek. V zásadě přeskupením může být tok pozitivní energie lepším způsobem a takové otevřené uspořádání pozitivní energii nebrzdí.

Zlepšete cirkulaci vzduchu

Pro zvýšení pozitivní energie v domě je třeba zajistit, aby byl vnitřní vzduch čerstvý. Za tímto účelem může zachování oken pomoci zlepšit proudění vzduchu. To může být snadné a člověk to musí dodržovat i v zimě. Čerstvý vzduch a sluneční záření jsou nejlepšími zdroji pozitivní energie.

Poklidná příroda

Pěstování rostlin a květin může místo zpestřit a zvýšit pozitivní energii. Takže jejich pěstování v domě může zlepšit atmosféru a vybrat ty pokojové rostliny, které nepotřebují moc vody.

Solná terapie

To může znít jako nový koncept, ale docela užitečné při zlepšování pozitivní energie v domě. Sůl je považována za skvělý čistič a je známá tím, že odstraňuje negativní energii. Užitečné může být umístění misky s mořskou solí do domu a její vyhození po určité době.

K dekoraci použijte zrcadla

Zrcadla pomáhají, aby místo vypadalo světlejší. Protože dokáže účinně odrážet světlo a absorbovat negativní energii v domě. Podle Vastu Shastra umístění zrcadla do vchodu nebo do ložnice tak, aby odráželo postel, může být nápomocné při přeměně negativní energie na pozitivní.

Správný směr

Směr, ve kterém člověk spí, může ovlivnit druh energie, který kolem něj proudí podle Vastu Shastra. Osoba by se měla ujistit, že spí, tak, že namíří hlavu na východ tak, aby její nohy směřovaly na západ. Lidé by měli dbát na to, aby jejich hlava v žádném případě vleže nesměřovala na sever.

Vchod

Vchod do domu musí být vyzdoben tak, aby pozitivní energie proudila přes zbývající prostory a pomohla při prosvětlení průchodu. Dekorace může také vytvořit příjemnou a pozitivní atmosféru pro osobu, která vstupuje dovnitř.

Umístění kuchyně

Umístění kuchyně by mělo být jihovýchodní roh a vařit by se mělo tak, aby bylo orientováno na východ. Podle Vastu Shastra bychom se měli ujistit, že kuchyně by neměla být před hlavními vchodovými dveřmi.

Závěr

To jsou některé ze způsobů, jak změnit negativní energii na pozitivní energii. Pokud jsou doporučení Vastu implementována pro každý dům, lidé mohou být úspěšní při eliminaci negativního toku energie.

About the author

x1yrs

Leave a Comment